Cursuri

Curs comunicare eficienta cu clienții

Firma SC MONDO CONSULT organizeaza curs de comunicare eficientă cu clienții.Cursul se deruleaza pe parcursul a 50 de ore.

Pretul cursului este de 690 lei.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de explicare şi interpretare a elementele specifice relaţiilor de pe piaţa muncii la care
persoanele dezavantajate sunt chemate să le facă faţă
 Abilitatea de a folosi şi a transmite modele de comunicare eficiente
 Abilitatea de a lucra în echipă
 Capacitatea de a analiza şi interpreta datele faptice şi statistice din domeniul propriu şi a le prezenta
întrun limbaj adecvat nivelului interlocutorului.

Operator introducere validare și prelucrare date

Firma SC MONDO CONSULT organizeaza curs operator de introducere si prelucrare date.Cursul se deruleaza pe parcursul a 80 de ore.

Pretul cursului este de 690 lei.

COMPETENTE DOBANDITE:

1.      Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta

2.      Aplicarea normelor de protectia mediului

3.      Aplicarea procedurilor de calitate

4.      Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor

5.      Organizarea activitatii proprii

6.      Utilizarea echipamentelor periferice

7.      Asigurarea securitatii datelor/documentelor

8.      Introducerea si validarea datelor

9.      Prelucrarea datelor

10.  Transpunerea datelor pe suport.

Curs Inspector SSM

Firma SC MONDO CONSULT organizeaza curs de Inspector SSM. Cursul de Inspector SSM se deruleaza pe parcursul a 80 de ore. Cursul incepe pe data de 23 martie 2020. Pretul cursului este de 800 de lei.
Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon: 0761118568 sau la adresa de email: mondoconultbuzau@gmail.com

Curs de Contabilitate


Descriere curs:Programul de formare profesionala cu durata de 120 de ore.

Competente dobandite: Intocmirea/completarea documentelor primare,Completarea registrelor contabile,intocmirea balantei de verificare,evaluarea patrimoniala,intocmirea bilantului contabil,transmiterea documentelor specifice.

Curs de Lucrator in Comert
Descriere curs : absolventii vor avea la finalul cursului competente profesionale atat pentru vanzator marfuri alimentare cat si vanzator marfuri nealimentare. Durata cursului este de 360 ore.

Curs de Imbuteliator Fluide Sub Presiune
Descriere curs :program de formare profesionala autorizat ANC si ISCIR, respectand CR 8. La finalul cursului, absolventii vor da si examen ISCIR, in vederea obtinerii autorizatie de imbuteliator fluide sub presiune.  Durata cursului este de 104 ore
Curs de Specializare

Curs de Inspector (Referent) Resurse Umane
Descriere curs. Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Absolventii cursului vor avea urmatoarele abilitati profesionale:
– organizarea recrutrarii si selectiei personalului;
– întocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
– cunoasterea dosarului de pensionare;
– realizarea statului de platata pentru personalul încadrat;
– realizarea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat
Curs de Specializare, Durata cursului este de  80 de ore

Curs de Lacatus- constructii metalice si utilaj tehnologic
Descriere curs: Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Absolventii vor putea realiza diferite piese, repere si structuri metalice prefabricate, vor deslusi tainele citirii unui plan tehnologic cu indicatii in realizarea unui reper, vor cunoaste norme de protectie a muncii in domeniu. Curs de calificare, Durata cursului este de 720 ore

Curs de Bucatar
Descriere curs: Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Absolventii vor putea realiza diferite preparate culinare, de la aperitive pana la dulciuri.
Curs de calificare, Durata cursului este de 720 ore

Curs de Competente comune Limba Engleza
Descriere curs: Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Absolventii cursului isi vor dezvlota abilitatile de interactiune cu un interlocutor in limba engleza. Curs bazat pe aplicatii practice, studiu de caz, joc de rol, etc.
Curs de Initiere, Durata cursului este de 50 de ore

Curs de Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Descriere curs: Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Viitori absolventi vor invata, pe langa diferitele tipuri de servire ( la platou, la tava), aranjarea salonului, instrumentele de lucru, si  notiuni de igiena personala, comportament profesional corect  si corespunzator fata de client.
Curs de calificare, Durata cursului este de 720 ore

Curs de Zidar, pietrar, tencuitor
Descriere curs: Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Zidarul realizeaza sapaturi pentru fundatie, face cofrajul, realizeaza mortar, toarna beton, executa si repara pereti. Cu el incepe orice constructie.
Curs de calificare, Durata cursului este de 720 ore

Curs de Formator
Se adreseaza persoanelor care doresc sa cunoasca tainele tehnicilor si metodelor de predare la adulti. De asemenea, absolventii vor putea realiza o programa, o planificare, vor detine informatii despre modalitati de auditare a unui program de formare profesionala.
Curs de Specializare, Durata cursului este de 50 ore

Curs de Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Inspectorul SSM instruieste personalul angajat cu privire la normele de securitate si sanatate in munca, participa la prevenirea accidentelor, verifica caile de evacuare in caz de urgenta si participa la solutionarea eventualelor accidente.
Curs de Specializare, Durata cursului este de 80 ore

Curs ”Managementul Fermei”
Mondo Consult organizează cursul ”Managementul fermei”
În cadrul acestor cursuri absolventii vor dobândi următoarele competente:
– Organizarea / planificarea activitătii de productie a fermei
– Coordonarea asigurării parcului de utilaje
– Elaborarea planului de aprovizionare
– Organizarea activitătii de asigurare a calitătii lucrărilor de semănat culturi agricole
– Organizarea activitătii de întretinere a culturilor agricole
– Organizarea fluxului anual de productie zootehnică
– Organizarea activitătilor în zootehnie
– Organizarea activitătii de valorificare a productiei fermei
– Managerierea gestionării stocurilor de materiale
– Coordonarea activităților specifice de creştere a animalelor

Curs ”Tranșator”
Descriere curs. Program de formare profesionala autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Durata cursului este de 360 de ore.
Absolventii cursului vor avea urmatoarele abilitati profesionale:
– Arovizionarea cu materii prime pentru tranșare
– Tranșarea – dezosarea
-Finisarea cărnii
-Prepararea produselor de carmangerie
-Transportul și depoyitarea semifabricatelor, cărnii și produselor de carmangerie
-Pregătirea pentru comercializare

Curs ”Evaluator de competențe profesionale”
Descriere curs. Program de perfecționare autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Durata cursului este de 50 de ore.
Absolventii cursului vor avea urmatoarele abilități profesionale:
-Aplicarea normelor de protecțea a mediului
-Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
-Asigurarea calității activităților proprii
-Elaborarea instrumentelor de evaluare
-Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
-Organizarea procesului de evaluare
-Efectuarea evaluării
-Luarea deciziei privind competențele candidatului

Curs ”Lucrător comercial”

Descriere curs. Program de inițiere autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Durata cursului este de 114 ore.
Absolventii cursului vor avea urmatoarele abilități profesionale:
-Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare;
-Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;
-Realizarea vânzării;
-Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia;
-Actualizarea stocului de produse.

Curs de ”Competență comună – Competențe antreprenoriale”
Descriere curs. Program de inițiere autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei

Durata cursului este de 40 ore.
Absolventii cursului vor avea urmatoarele abilități profesionale:
-Conștientizarea valorilor etice care susțin comportamentele de conducere;
-Planificarea și organizarea activității proprii cât și a celorlalți;
-Identificarea priorităților organizației;
-Gestionarea timpului și a volumului de muncă;
-Capacitatea de a pune ideile în practică, urmărind rezultatele ropuse inițial;
-Atitudini de lider;
-Identificarea opoerunităților existente pe piați și a surselor de finanțare pentru dezvoltarea propriei afaceri;
-Întocmirea unui plan de afaceri.

Curs de ”Evaluator de furnizori și programe de formare”

Descriere curs. Program de perfecţionare autorizat  Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei
Durata cursului este de 62 de ore.
Absolventii cursului vor avea urmatoarele abilități profesionale:
-Verificarea instrumentelor de evaluare;
-Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare;
-Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională (P.F.P.);
-Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formare profesională continuă;
-Verificarea transpunerii standardului ocupaţional / standardului de pregătire profesională în programa de pregătire.

NOU!!! Mondo Consult organizează Curs – Protecția datelor cu caracter personal

Denumire program Categorie Cod C.O.R. Durată Nivel minim de studii pentru accesul la program
Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) Cursuri specialitate 242231 3 zile Nu există condiţii minime de acces referitoare la studii, vârstă sau pregătire profesională

În conformitate cu Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale-General Data Protection Regulation (GDPR), alături de Directiva (UE) 680/2016

Noul Regulament General privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) aprobat de Parlamentul European și Consiliul în aprilie 2016 înlocuiește, începând cu 25 Mai 2018, Directiva 95/46/EC și actele legislative din statele membre prin care aceasta fusese implementată.

Este obligația tuturor organizațiilor care procesează date cu caracter personal să se adapteze la noile cerințe legislative și să implementeze noile măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure o protecție adecvată a datelor personale pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Regulamentul impune amenzi de până la 20 de milioane de Euro sau 2-4% din cifra de afaceri globală în cazul nerespectării.

Elementul de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor. (RPD)

Obiectivul acestui curs este să familiarizeze participanții într-un mod rapid și practic cu noile reglementări și cerințe în materie de protecția datelor.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0238.726.272 sau 0761.118.568.

Pentru actele necesare inscrierii la unul din cursurile noastre, click aici.