POCU 126089

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectiv general: Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale în întreprinderile sociale si in economia sociala in scopul facilitarii accesului la ocuparea fortei de munca, in regiunea Sud-Est cu efecte pe termen lung in dezvoltarea comunitatilor locale.

Implementarea proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung atat la nivelul grupului tinta cat si la nivelul comunitatilor locale si a societatii prin actiunile de sprijin, prin derularea programelor de formare antreprenoriala specifica pentru 102 de persoane, prin promovarea celor mai bune 42 de planuri de afaceri, prin infiintarea a 21 intreprinderi sociale si sustinerea lor financiara prin schema de minimi, prin constituirea unor exemple de buna practica

https://mondoconsult.ro/cursuri/wp-content/uploads/2019/11/Prezentare-proiect-MG-17-OCT-final.pptx

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Promovarea potentialului de dezvoltare a economiei sociale si a conceptului de antreprenoriat social în vederea informarii si constientizarii publicului din regiunea Sud-Est prin minim 10 actiuni/evenimente de informare.

Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale prin formare antreprenoriala specifica pentru un numar de 102 persoane din regiunea Sud-Est care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale.

Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului social prin infiintarea a 21 intreprinderi sociale prin implementarea unor scheme de minimis.

1.1 Managementul poriectului

1.2 Managementul riscului

1.3 Monitorizare si evaluare

2.1 Informarea si publicitatea proiectului

3.1 Achizitii

3.2 Activitate de sprijin administrativ si decontare cheltuieli indirect

4.1 Informarea publicului cu privire laActiunile derulate în cadrul proiectului

4.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate

4.3 Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica-Antreprenor ineconomia sociala

4.4 Alte activitati de sprijin oferite în vederea înfiintarii de întreprinderi sociale

4.5 Selectarea si evaluarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului

4.6 Transmiterea catre AC a dosarelor Etapei

5.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere pentru planurile de afaceri selectate

5.2 Asigurarea înfiinþarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

5.3 Decontarea pentru entitaþile economiei sociale a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

5.4 Monitorizarea funcþionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

5.5 Transmiterea dosarelor etapei II catre AC

5.6 Asigurarea sustenabilitatii proiectului (elaborarea unui Plan de sustenabilitate, la finalul perioadei de implementare)

6.1 Actiuni pentru dezvoltarea domeniului economiei sociale -studiu de impact

Valoarea totala proiect=11.670.607,44

Valoare totala Mondo Consult=4.162.234,08

Intensitatea interventiei totala a proiectului=9.874.934,01

Intensitatea interventiei Mondo Consult=3.954.122,37