Proiecte implementate

SC MONDO CONSULT SRL implementeaza in perioada 31.03.2014 – 30.09.2015 prin Fondul Social European,

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Axa prioritara 5 – Promovarea Masurilor Active de Ocupare

Domeniul major de interventie 5.2 – “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung, a zonelor rurale, in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane, si ocuparea fortei de munca”

Proiectul cu titlul “Dezvoltarea capitalului uman din zonele rurale prin formare si evaluare in domenii non-agricole cerute pe piata regionala”

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

  1. Formarea profesionala a 312 persoane din mediul rural din judetele: Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Botosani, Vaslui, Bacau, Buzau, Vracea prin cursuri de calificare, recalificare initiere, perfectionare in 18 ocupatii din domenii non-agricole.
  2. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute  pe alte cai decat cele formale a 325 de persoane din mediul rural din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Botosani, Vaslui, Bacau, Buzau, Vracea in domenii non-agricole.
  3. Sprijinirea a 796 de persoane din mediul rural din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Botosani, Vaslui, Bacau, Buzau, Vracea pentru optimizarea traseului profesional in domenii non-agricole prin orientare si consiliere profesionala.
  4. Crestrea gradului de ocupare in activitati non-agricole a persoanelor din mediul rural prin plasarea in munca a 58 de persoane.